Dobrá praxe

Paní Nytko je rozená Brňanka. Dětství i větší část svého života však prožila v Polsku, odkud pochází její maminka. Od ledna pracuje paní Nytko v Muzeu romské kultury jako mentorka pro práci s žáky základních škol.

25.08.2011 |

Emil Horvát - Senior Shift SupervisorPan Horvát pochází z Litvínova, z početnější romské rodiny. Vystudoval střední pedagogickou školu. V současnosti je studentem 1. ročníku Vysoké školy báňské. Po maturitě začal pracovat jako učitel na 2. stupni Základní školy v Lomu u Litvínova. Byl učitelem hudební, tělesné a občanské výchovy a zeměpisu.

13.10.2011 |

Cíle projektu Ethnic Friendly společnost

Záměrem projektu Ethnic Friendly společnost je od začátku prosazování zásad rovného zacházení, jejichž realizace se přímou měrou zasazuje o šíření myšlenky rovného přístupu k příslušníkům etnických minorit na trhu práce a ve veřejném sektoru. Skrze aktivní oslovovaní zaměstnavatelských subjektů, doprovodnou mediální kampaň a realizaci jednotlivých událostí, je cíleně působeno na širokou veřejnost. Primární a hlavní cílovou skupinou jsou ale především zaměstnavatelé. Seznámením se s koncepcí značky Ethnic Friendly zaměstnavatel dochází k posílení jejich povědomí o nutnosti dodržování nediskriminačních praktik směrem ke svým zaměstnancům a žadatelům o zaměstnání.

13.07.2012 |

Paní Silvie Gažiková bydlí v Kadani a je zaměstnána na pozici servírky a obsluhy za barem ve společnosti Sofira Kadaň s.r.o., která provozuje pohostinské zařízení Slunce v historických prostorách Kadaňské radnice.

19.07.2011 |

Praha/Brno, 6.11.2012 – V úterý 6. listopadu představí společnost IQ Roma servis novou fotografickou soutěž, která bude v průběhu listopadu probíhat v rámci jejího projektu „Romové pracují a chtějí pracovat“. Vítězné snímky soutěže budou následně vystaveny od 30. listopadu do 13. prosince v brněnském divadle Reduta. Letošní kampaň od prvního okamžiku vznikala s cílem upozornit na stále se zhoršující postoj české veřejnosti vůči Romům. Projekt s názvem „Romové pracují a chtějí pracovat“ viditelným způsobem reaguje na situaci, kdy jsou jednotliví Romové stále nucení čelit diskriminaci a ponižujícímu přenosu negativních kolektivních předsudků.

13.11.2012 |

Přinášíme novou publikaci příkladů dobré praxe a zkušeností při zaměstnávání etnických menšin. Příběhy jednotlivých zaměstnavatelů i jejich pracovníků psané čtivou formou jsou protknuty informacemi o projektu Ethnic Friendly zaměstnavatel i jednotlivými doporučeními jak dodržovat zásadu rovného zacházení a zajišťovat nediskriminační prostředí a vztahy na pracovišti.

24.11.2011 |