Bespro s.r.o.

Bespro s.r.o.
www.bespro.cz

Pohyblivé části tramvajových kolejí známe jako výhybky. Cokoliv se hýbe, potřebuje prostor pro svůj pohyb a současně se stává potenciálně zdrojem poruch. Zajišťovat plynulost fungování těchto mechanismů v Praze se rozhodla firma Bespro, s.r.o.

Dnes je tomu již 16 let, kdy pracovníci pod vedením Zdenka Beznosky vyšli do ulic s potřebným nářadím v ruce, aby každou nepatřičnou nečistotu odstranili, zkontrolovali pohyb ocelových komponentů a přidali mazivo na části, které si o to říkají.

Po kolejích jsme dojeli i my, na setkání se synem zakladatele firmy Martinem Beznoskou, který je aktuálně spolumajitelem, a provedli jsme i interní šetření v rámci získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. Na otázky ověřující rovný přístup ke všem zaměstnancům bez rozdílu etnické příslušnosti, jsme dostali velmi uspokojivé odpovědi.

„Máme v současné době osm zaměstnanců, z nichž je jeden Rom. Řeknu Vám, že právě on, je jeden z nejspolehlivějších,“ svěřil se spontánně Martin Beznoska. Zaměstnanci, kteří byli osloveni, potvrdili svorně slova majitele o nediskriminačním fungování uvnitř firmy i ze strany zákazníka, kterým je po celou dobu existence firmy Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Malou chvíli před obědem dne 29. 8. 2011 udělujeme firmě Bespro, s.r.o. značku Ethnic Friendly zaměstnavatel a těšíme se na další setkání.