Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Brno

www.fnbrno.cz

Fakultní nemocnice Brno je největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Pacientům všech věkových kategorií poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy. Moderní vybavení, týmy erudovaných odborníků, komplexní diagnosticko-léčebné zázemí a úzká vědecko-výzkumná spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně řadí Fakultní nemocnici Brno na jedno z předních míst českého zdravotnictví.

V současné době nemocnice zaměstnává přes 5000 pracovníků, mezi kterými jsou hojně zastoupeny různé etnické menšiny. Kromě toho, že je Fakultní nemocnice Brno místem, kde se pacientům dostane špičkové péče, je také zaměstnavatelem s rovným přístupem k příslušníkům etnických menšin, jak dokázalo šetření, které na půdě nemocnice proběhlo pod vedením pracovnic IQ Roma servisu.

Nositelem značky EFz od 24. července 2012.