CF sociální firma s.r.o.

CF sociální firma s.r.o.
www.cfsocialnifirma.cz

CF sociální firma s. r. o. byla založena v květnu 2009, a to dvěma zakladateli z řad významných občanských sdružení působících ve sféře sociálních a komunitních služeb v ústeckém regionu (Fokus Ústí nad Labem: www.fokusul.cz , Centrum komunitní práce: www.ckpul.cz ).

Založena byla proto, aby lidé zejména se zdravotním znevýhodněním dostali šanci mít své místo, práci, zaměstnání v normální běžné firmě, která se snaží podnikat (nejen je zaměstnávat), tedy vytvářet zisk, a která se snaží obstát v přirozeném konkurenčním prostředí. Výzev pro založení bylo ale mnohem více. Byl tu nový trend tzv. sociální ekonomiky, který se postupně rozvíjí i u nás v České republice, byla tu motivace dát lidem další šanci v jejich uplatnění (pro část z nich to znamenalo opustit ochranná křídla chráněných dílen), byla tu velká výzva posunout některé pracovní činnosti (které Fokus vykonával ve svých chráněných dílnách) dále, rozvinout je a postupně se dostat na úroveň běžných firem.

Nositelem značky EFz od 23. března 2011.