Martin Sysel - Třídění odpadu

Martin Sysel - Třídění odpadu
www.odpady-likvidace.cz
V areálu Nákladového nádraží Žižkov v Praze sídlí malá činorodá firma, kterou vlastní Martin Sysel. Pole působnosti party pěti lidí je odpad. Snaží se využít co možná nejvíc toho, co ostatní lidé už nepotřebují. Vyklízení bytových či nebytových prostor, svážení všeho co se najde, třídění podle možnosti dalšího využití a následná distribuce jednotlivých druhů odpadu na místa určení pro další zpracování, je každodenní činnost zaměstnanců i majitele. 
Firma jménem majitele Martina Sysla projevila zájem o získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, a proto jsme mohli jak majitele, tak zaměstnance navštívit z důvodu šetření v jejich sídle, kde mnoho z výše uvedených činností probíhá. 
Setkali jsme se s romským zaměstnancem, který stejně jako jeho kolega ochotně odpovídal na naše dotazy, které se týkaly rovného přístupu a nediskriminačního prostředí ve firmě. „Martin je dobrý šéf, na všem se s ním vždy domluvím,“ byla reakce zaměstnance na otázku, která měla potvrdit informaci o způsobu jednání mezi majitelem a pracovníky. 
Ve firmě, ve které vládne přátelské prostředí, nejen etnicky, je udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel jednoduchou záležitostí. První den prázdnin roku 2011 jsme tak učinili. 
Více informací také zde.

Nositelem značky EFz od 1. července 2011.