LLOYDS&HOOVER s.r.o.

LLOYDS&HOOVER s.r.o

http://lloyds-hoover.com

Společnost LLOYDS&HOOVER s.r.o. získala dne 08. 06. 2017 značku Ethnic Friendly zaměstnavatel a stala se tak další společností, která klade důraz na dodržování zásad rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem. Při jednání se zaměstnanci klade tato společnost důraz na přímou a otevřenou komunikaci, což považujeme za podstatný a přívětivý prvek firemní kultury.

LLOYDS&HOOVER s.r.o. je mimo jiné činná v oblasti agenturního zaměstnání a profiluje se jako společnost poskytující servis i pracovním agenturám. Dále se zabývá převzetím, likvidací či prodejem společností nacházející se v nepříznivém stavu.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších spokojených zaměstnanců.