Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel umožňuje ocenění zaměstnavatelů, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování.

Značka je spravována organizací IQ Roma servis, z. s., která zjišťují dodržování Pravidel pro udělení a užívání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Logo Ethnic Friendly zaměstnavatel
Značka Ethnic Friendly je přihlášena jako kombinovaná ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví. 

 

banner