Wistron InfoComm (Czech), s.r.o.

Wistron InfoComm (Czech), s.r.o. 
www.wistron.com
Původem tchajwanská a nyní již nadnárodní společnost zaměstnává ve své brněnské pobočce 20-25% pracovníků z řad jiné než většinové populace. S mezinárodním managementem a velmi otevřeným přístupem k zaměstnancům ze všech národnostních skupin, sociálních vrstev, různé kvalifikovanosti a pracovních zkušeností se tak stává společností, která si je vědoma potřeby zahodit předsudky a otevřít se všem možnostem, které pracovní trh nabízí.

Pro personální manažerku, Mgr. Štěpánku Jenešovou nebyl koncept společnosti otevřené k příslušníkům různých národností a etnik ničím novým. Sama studovala filozofii v Německu, na multikulturalitu je zvyklá a ráda se v takto pestrém prostředí pohybuje. Osobně se zasazuje o prosazování zásad rovného přístupu, jež jsou zároveň formálně dobře ukotveny i ve vnitřních pravidlech společnosti.

Pracovnice IQ Roma servisu měly při šetření příležitost promluvit si se dvěma zaměstnanci společnosti, kteří jsou jiné národnosti i etnické příslušnosti. Oba pracovníci potvrdili, že jsou s přístupem společnosti Wistron, která je podle nich nejen korektní, ale i lidská, spokojeni.

Wistron InfoComm má pověst zaměstnavatele, ke kterému se uchazeč jakékoli národnosti či etnické příslušnosti nemusí bát jít ucházet se o práci. Možná i pro tuto svoji otevřenost je Wistron společností, která v době krize, kdy okolní společnosti svoji výrobu redukují nebo ukončují, plánuje rozšíření výrobních kapacit.

Nositelem značky EFz od 5. května 2011.