Ethnocatering - InBaze Berkat o.s.

InBaze Berkat o.s., sociální podnikání Ethnocatering
www.ethnocatering.cz
Co si představíme když uslyšíme Ethnocatering? Pokud to jsou v Čechách netradiční zajímavá jídla, vařená netradičními zajímavými lidmi, tak se naše představa velmi blíží realitě. Ethnocatering je však ještě něco navíc. Jako projekt sociálního podnikání občanského sdružení InBaze Berkat, je logickým vyústěním sociální práce s cizinci v České republice. Zaměstnáním v Ethnocateringu získává řada cizinců možnost uplatnění na trhu práce, a to jak dlouhodobou prací přímo ve společnosti či poté na volném trhu práce.
Na kompletním servisu občerstvení na vaší oslavu se podílí ve společnosti 8 stálých zaměstnanců, k nimž se připojují při zajišťování větších akcí brigádníci. Noví zaměstnanci se rekrutují jak z řad klientů centra InBaze, tak s prostředí vně sdružení. Zhruba polovinu zaměstnanců tvoří příslušníci etnických menšin. 
S paní Parisou Zargari, která je vedoucí projektu sociálního podnikání Ethnocatering a jejími dvěma kolegy, proběhla část šetření v rámci získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. Tato část šetření je směrována na získání informací, které se týkají přístupu vedení společnosti ke svým zaměstnancům, kdy důraz je kladen na otázky rovného přístupu a nediskriminace. Dalo se očekávat, že na základě toho na jakých základech je firma postavena, bude nediskriminační přístup jednou z hlavních zásad fungování ve společnosti. Odpovědi na otázky ze strany vedení očekávání potvrdily.
Rozhovor se zaměstnankyní, velmi příjemnou paní kuchařkou z Gruzie, ukázal, že principy rovného zacházení se zaměstnanci jsou běžnou praxí ve fungování společnosti.
Nositelem značky EFz od 8. června 2011.