Realizátoři

Součástí koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel je síť nezávislých certifikačních subjektů, jež se společně efektivně podílejí na šíření koncepce a myšlenky značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Prioritou organizace IQ Roma servis, z. s., při výběru vhodných partnerů je především jejich spolehlivost, transparentnost a etablovanost v problematice zaměstnanosti etnických menšin.


Logo IQ Roma Servis, o. s.IQ Roma servis, z. s., tvůrce koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel. Nestátní nezisková organizace působící od roku 1997 převážně v Brně a Jihomoravském kraji. Poskytuje sociální, poradenské a vzdělávací služby pro sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené osoby.

Podstatou činnosti organizace je stimulace a podpora možností, příležitostí, aktivity a vůle sociálně slabých rodin a jedinců k jejich komplexnímu sociálnímu rozvoji a růstu, ochrana jejich práv a důstojnosti a zvyšování jejich informovanosti a akceschopnosti pro změnu své situace. Více zde.

Své dotazy, připomínky a žádosti o značku Ethnic Friendly zaměstnavatel můžete adresovat těmto kontaktním osobám:

Martina Horváthová
IQ Roma servis, z. s.
Vranovská 846/45
614 00 Brno
e-mail: martina.horvathova@iqrs.cz
mob.: +420 777 478 920
mob.:+420 543 213 310