GUMOTEX, a.s.

GUMOTEX, a. s.
www.gumotex.cz 
GUMOTEX, akciová společnost, je nástupnickou společností podniku, který začal podnikat v Břeclavi ve výrobě ochranných oděvů z opryžovaného textilu v roce 1950. Od roku 1952 vystupuje jako samostatný podnik pod jménem GUMOTEX. Zpočátku vyráběl povrchově upravené pogumované materiály, později začal vyrábět sportovní nafukovací výrobky jako jsou lehátka, čluny a lodě. K velkému rozmachu výroby došlo po zavedení výroby polyuretanových pěn v 60. a 70. letech minulého století, kdy se hlavními partnery podniku stali zákazníci z nábytkářského a automobilového průmyslu.

Společnost je největším tuzemským zpracovatelem polyuretanových pěn. Pro zákazníky z nábytkářského průmyslu vyrábí pěnové matrace a různé tvarované výrobky, pro automobilový sektor vyrábí pěnové výplně sedáků, hlavové opěrky, sluneční clony a další drobné díly interiérů vozidel. Společnost také vyrábí gumárenské směsi a speciálními směsmi povrchově upravované materiály, které jsou základem pro výrobu nafukovacích matrací, výrobků pro sport a volný čas (čluny, lodě, rafty). Výrobní program doplňuje výroba speciálních produktů, jako jsou nafukovací stany a boxy, nebo další prvky integrovaných záchranných systémů.
PhDr. Jaroslav Sedlák"Svět se propojuje, populace stárne, nedostává se zaměstnanců a homogenní pracovní skupina je minulostí. Diverzita a inkluze už nejsou pouhou možnou konkurenční výhodou, ale stávají se nutností. Úspěch firmy se nedostaví, nebudeme-li tyto skutečnosti na všech podnikových úrovních brát vážně. A idea značky Ethnic Friendly zaměstnavatel je k tomu podle mého soudu dobrou cestou."
PhDr. Jaroslav Sedlák, GUMOTEX, a. s.


Nositelem značky EFz od 29. ledna 2008.