Frutana Gold s.r.o.

Frutana Gold s.r.o.
www.frutana-gold.cz

Společnost Frutana Gold působí na trhu již více než 15let. Hlavní činností firmy je výroba a distribuce loupaných a vařených brambor. K tomu dnes ve stále větší míře přistupuje i loupaná a popř. dále zpracovaná zelenina. Měsíčně tato společnost zpracuje přibližně na 250 tun brambor.
Při šetření se pracovníci IQ Roma servisu seznámili nejen s majitelem společnosti, Ing. Zdeňkem Majerem, ale i s výrobou samotnou. Založením společnosti, která se zabývá zpracováním produktů zemědělské výroby, vytvořil Ing. Majer zhruba 40 pracovních míst bez požadavku odborného vzdělání nebo předešlé pracovní praxe. Firma se tak stala místem, kde se o zaměstnání ucházejí především lidé z řad dlouhodobě nezaměstnaných. Vedení společnosti má ke všem uchazečům o práci rovný přístup a zajímá je pouze ochota pracovat a přizpůsobit se podmínkám dvousměnného provozu.

Samotní zaměstnanci potvrdili, že Frutana Gold je místo, kde se nemusí bát diskriminace ani při výběrovém řízení, ani na pracovišti samotném.
Vice o společnosti Frutana Gold s.r.o. a získání značky EFz také zde.
Nositelem značky EFz od 31. března 2011.