Technické služby Český Brod

Technické služby Český Brod
www.tsceskybrod.cz
Technické služby Český Brod byly založeny 1.1.1967 jako Rozpočtové zařízení pro komunální služby města Českého Brodu. Dnem 1. 1. 1992 byla zřízena samostatná příspěvková organizace Technické služby Český Brod. Tato forma je platná i dnes. Ve vedení Technických služeb Český Brod se vystřídalo od založení organizace několik ředitelů, 1.1.2009 se stal ředitelem Ing. Miroslav Kruliš.
Technické služby Český Brod poskytují komplexní služby městu Český Brod, spádovým obcím,soukromým subjektům, občanům a firmám. Hlavní prioritou technických služeb je svoz směsného a tříděného odpadu a provoz sběrného dvora. Zabezpečuje pro jednotlivé subjekty i mnoho dalších činnosti. Třídění veškerého odpadu je ve městě Český Brod na velmi vysoké úrovni a neustále se vylepšuje. Vždyť i díky získané dotaci , která byla podpořena Státním fondem životního prostředí a fondu soudržnosti, budou technické služby od 1.8.2011 třídit a svážet ve městě Český Brod a spádových obcích bioodpad. Město Český Brod a Technické služby se mohou také pyšnit titulem nejlépe třídící město v České republice za rok 2008, za což získalo Křišťálovou popelnici od firmy EKO-KOM. 
A proč se Technické služby staly Ethnic Friendly zaměstnavatelem? Je to velmi jednoduché. Zaměstnáváme několik kategorií zaměstnanců. Kmenových zaměstnanců pracuje v technických službách celkem 24. Dále každým rokem zaměstnáváme pracovníky zařazené ve spolupráci s úřadem práce tzv. veřejně prospěšné práce. V technických službách pracují také pracovníci v rámci veřejné služby, která je organizována v součinnosti s Městským úřadem Český Brod. V neposlední řadě zaměstnáváme pracovníky, kteří si zde odpracovávají alternativní trest uložený soudem. Podstatné však je, že všichni zaměstnanci mají rovné podmínky v rámci svého zařazení a hlavním kritériem v hodnocení je kvalitně odvedená práce. Tato práce se daří díky úspěšné spolupráce s vedením města Český Brod.
 
Nositelem značky EFz od 11. května 2011.