BETANIE - KŘESŤANSKÁ POMOC

Betanie vznikla na začátku devadesátých let minulého století, jakmile přestala být sociální péče výsostnou doménou státu, který do ní nikoho nepouštěl, ač ji v některých ohledech silně zanedbával. PhDr. Eva Mádrová a MUDr. Luděk Skála se skupinou dalších členů Církve československé husitské začali, zprvu po malých krůčcích, uskutečňovat svou ideu dobrovolné pomoci všem potřebným. Z původní nadace byla transformována a v roce 1996 zaregistrována na Ministerstvu vnitra jako občanské sdružení, které se v souladu s Novým občanským zákoníkem od roku 2014 proměnilo ve spolek. Cílem činnosti BETANIE je zejména:

•Péče o seniory v Brně a Jihomoravském kraji
•Duchovní, kulturně-společenská a osvětová činnost pro seniory a osoby s postižením
•Poradenská služba sociálně-právní, psychologická a zdravotní •Školící činnost
•Ošetřovatelská péče v domácnostech •Pečovatelská služba v domácnostech
•Pobytové služby ve stacionárním zařízení – domově pro seniory
•Provozování domova se zvláštním režimem
•Pořádání rekondičních pobytů pro seniory