AK Tomáš Rašovský

Advokátní kancelář Tomáš Rašovský
www.rasovsky.cz
Advokátní kancelář Tomáš Rašovský prošla dne 9. 6. 2011 šetřením pracovníků IQ Roma servisu, o. s. a následně jí byla udělena značka Ethnic Friendly zaměstnavatel. Při šetření bylo sice zjištěno, že AK Tomáš Rašovský nesplňuje novou podmínku o počtu zaměstnaných příslušníků viditelných etnických menšin, přesto však společnost naplňuje dodatek k této podmínce, a z toho důvodu jí byla značka udělena. V případě AK Tomáš Rašovský byly zohledněny především aktivity, které společnost vyvíjí v rámci sociální a etické odpovědnosti. AK Tomáš Rašovský poskytuje dobrovolnou a bezplatnou právní pomoc nevládním a neziskovým organizacím a jednotlivcům, kteří se na tyto organizace obrátí a pro něž je z finančních důvodů problematické placenou právní pomoc získat (oběti domácího násilí, rasové či jiné diskriminace, uprchlíci a další). Zároveň je také členem projektu Pro bono centrum, který realizuje nezisková organizace Pro bono aliance.

Advokátní kancelář byla založena Mgr. Tomášem Rašovským v roce 1998 a během své existence se dostala na pozici jednoho z největších tuzemských poskytovatelů právních služeb. Za jménem Advokátní kanceláře Tomáš Rašovský stojí profesionální tým několika desítek zkušených právníků a dalších odborníků, který působí ve třech pobočkách v České a Slovenské republice. Společnost se zaměřuje především na právní podporu podnikatelské činnosti a firemních záležitostí tuzemských i zahraničních klientů. Dlouhodobě se proto věnuje obchodnímu, korporátnímu a pracovnímu právu, ošetření smluvních vztahů a specializuje se na správu a vymáhání pohledávek. Zajišťuje zpracování individuálních zadání i komplexní firemní servis, a to v pěti jazycích. Služby Advokátní kanceláře Tomáš Rašovský v sobě spojují flexibilitu a osobní přístup k potřebám a možnostem klientů se zázemím stabilní firmy.

Nositelem značky EFz od 9. června 2011.