4-Volnočasová o.p.s.

http://www.kcn.cz/4-volnocasova-o-p-s.html

4 - Volnočasová, o.p.s. je nezisková organizace, která se zaměřuje na všechny generace veřejnosti z oblasti Prahy 4 a blízkého okolí. Zaměřuje se zejména na pořádání koncertů, filmových projekcí, sportovních akcí, workshopů, kurzů a rekreačních pobytů pro děti a seniory. Provozuje Kulturní centrum Novodvorská, kino Spořilov, horskou chatu Vápenka a sportovní centra na základních školách v Praze 4.

Společnost byla založena v roce 2008 v Praze 4.

Mise

Posláním obecně prospěšné společnosti je trvalá podpora kulturních a volnočasových aktivit obyvatel městské části Praha 4, především pak dětí, mládeže, seniorů a dalších nízko příjmových skupin obyvatel. Společnost byla založena v roce 2008 a jejím zakladatelem je městská část Praha 4. Zakladatel si je vědom, že kultura a volný čas nepřináší zisky a je tedy obecním zájmem aktivity v oblasti kultury a volného času podporovat, zejména pak v následujících oblastech:

Podpora talentů

Vytvářením prostředí pro rozvoj talentů dětí a mládeže je možné tyto talenty rozvíjet a šířit. Talent jako takový se sice projeví sám, nicméně bez podpory okolí a kvalitní nabídky lektorů se jen málokdy podaří jej správně rozvinout. Moderní společnost by měla o své talenty principielně dbát a pomáhat jim. Umělci, kteří vyrůstají na „ulici“, jsou znakem společnosti, která si svých talentů neváží.

Podpora „veřejného prostoru“ jako místa pro tvůrčí činnost.

Umění ve veřejném prostoru vždy sehrávalo ve společnosti důležitou roli: kromě své estetické dimenze reprezentovalo své objednavatele a vyjadřovalo jejich společenský status, v případě státních zakázek odráželo charakter vládnoucí moci a její interpretaci historie, pointovalo veřejná prostranství a odtrhovalo význam nejdůležitějších veřejných budov.

Snižování sociálně patologických jevů

Vytvářením příležitostí pro kulturní a volnočasové aktivity vzniká nabídka pro skupiny obyvatel, které buď z důvodu špatného sociálního zázemí, nízkého vzdělání, nebo vlivu prostředí neakceptují obecný společenský status. 4 - Volnočasová by se zde chtěla stát majákem pro tyto obyvatele.

Zábava a aktivní odpočinek

Zájmem městské části je spokojenost obyvatel. Mezi atributy spokojenosti pak bezesporu patří naplnění nebo naplňování potřeb v oblasti trávení volného času.

 
 
Nositelem značky EFz od 5. října 2012.