Trutnovská zeleň, o.p.s.

Trutnovská zeleň, o.p.s.
www.trutnovskazelen.cz 
Společnost Trutnovská zeleň, o.p.s. vznikla s myšlenkou enviromentálního smýšlení v podnikatelském prostředí. Jedná se o podnikatelskou aktivitu, jejímž cílem je zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin obyvatel, zvýšení a rozvoj jejich lidského potenciálu a opětovná sociální inkluze. Podnikatelská činnost společnosti je zaměřena především na lesní hospodářství, ve kterém bude také využita technologie štěpkování, a péči o extravilán a intravilán.

Společnost ze svého statutu obecně prospěšné činnosti naplňuje svou podstatu v podpoře zajímavých projektů jiných subjektů – ze zisku firmy bude plynout 51% prostředků na podporu charitativních či jinak sociálně přínosných projektů, které osloví představitele společnosti. Jedním ze záměrů je nabídnout svou podporu také celostátně rozšířeným projektům Paraple a Světluška.

Strukturální fondy EU nabízí mnohé možnosti čerpání ze svých programů, které jsou přístupné téměř komukoliv. Společnosti Trutnovská zeleň, o.p.s. se podařilo sestavit své myšlenky do podoby projektu, který předložila na posouzení ministerstvu o uznání žádosti o dotaci, se kterou po půl roce netrpělivého očekávání výsledku uspěla. Předcházelo tomu téměř roční vypracovávání projektu sociální firmy, která bude zaměstnávat osoby, které mají nějakým způsobem znevýhodněnou pozici na trhu práce. Nejedná se však o chráněnou dílnu, ale o firmu, která bude ekonomicky soběstačná a bude se na místním trhu rozvíjet.Trutnovská zeleň, o.p.s. chce být aktivní součástí veřejného života na Trutnovsku a přispívat k rozšiřování myšlenky sociálního podnikání i mezi další podnikatelské subjekty.

Více informací také zde.
Nositelem značky EFz od 24. června 2011.