AUDACIO s.r.o.

AUDACIO s. r. o.
www.audacio.cz
Moderní výrobní společnost evropského formátu zaměřená na výrobu přesných soustružených dílů, dále lisovaných komponentů k sádrokartonovým konstrukcím, válcování profilů a konstrukční optimalizaci technických řešení. Společnost pracuje v odvětví automobilového průmyslu, přesného strojírenství a stavebnictví.
AUDACIO je též aktivně zapojeno do průmyslového výzkumu v oblasti NANOTECHNOLOGIÍ, v níž vidí reálné možnosti rozšíření svého dalšího uplatnění.
Ing. Pavla Břečková, Ph.D.“AUDACIO je společností úspěšně působící na zahraničních trzích, kde je multinacionalita běžnou záležitostí, tedy bylo jen přirozené od počátku aplikovat rovné zacházení a nediskriminační přístupy ve vztahu ke svým zaměstnancům. Základním kritériem práce v AUDACIO je ochota skutečně pracovat, samostatně myslet, ctít kulturu firmy a podílet se na jejím rozvoji."
Ing. Pavla Břečková, Ph.D., AUDACIO s.r.o.


Nositelem značky EFz od 12. října 2007.