Legislativa

Slouží k zařazení do kategorie Legislativa v levém sloupci.

Antidiskriminační zákon

V červnu 2009 byla v ČR konečně schválena obecná antidiskriminační úprava. Antidiskriminační zákon je účinný od 1.9.2009.

Stručně k obsahu antidiskriminačního zákona

V polovině května vrátil Prezident ČR Poslanecké sněmovně PČR návrh antidiskriminačního zákona, normy, kterou provází řada diskusí a za léta jejího marného přijímání i řada komentářů. Mnohé z nich však obsahují mylné informace. Bohužel, na základě nich je pak úprava lidmi souzena.

Správněprávní sankce při porušení povinnosti rovného zacházení v oblasti zaměstnávání

Na dodržování povinností stanovených zákonem o zaměstnanosti zaměstnavatelem a rovného zacházení s uchazeči o zaměstnání dohlíží příslušný úřad práce. Kontrolu může provést také na základě písemného podnětu.

Zákon o zaměstnanosti

Úprava rovného zacházení ve vztahu k uchazečům o práci - vybraná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

§ 4
Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání

Zákoník práce

Vybraná ustanovení zákoníku práce – zákon č. 262/2006 Sb. – vztahující se k zajištění fungování zásady rovného zacházení při jednání zaměstnavatele i na pracovišti

HLAVA III
ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Směrnice Rady 2000/78/ES

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

Směrnice Rady 2000/43/ES

Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29.
Syndikovat obsah