Události

Dne 5.10.2010 proběhne v brněnském hotelu Holiday Inn konference na téma "Rovné příležitosti a slaďování práce a rodiny v regionech“ v rámci které bude rovněž uveden příspěvek “Smysl a přínos firemní praxe oceňování značkou EFZ“

22.09.2010 |

IQ Roma servis, o. s. děkuje Evropské komisi a kampani Pro rozmanitost Proti diskriminaci, Veletrhům Brno, a. s. a Ethnic Friendly zaměstnavatelům za možnost prezentace značky Ethnic Friendly zaměstnavatel na Mezinárodním strojírenském veletrhu.

20.09.2010 |

Prezentace značky Ethnic Friendly zaměstnavatel na MSV 2010, 13. - 17. 9. 2010

13.09.2010 |

Ve dnech 13.9.2010 až 17.9.2010 můžete na strojírenském veletrhu v Brně navštívit pavilon A1 s informačním stánkem EFZ (stánek 005A). Stánek zde bude umístěn v rámci kampaně „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“

26.08.2010 |

V pátek 20. června 2008, rok a den po oficiálním představení koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel, se v budově Úřadu práce Brno-město uskutečnila třetí slavnostní certifikace nositelů značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.

23.06.2008 |

Certifikáty značky Ethnic Friendly zaměstnavatel byly slavnostně předány dalším třem zaměstnavatelům – společnosti GUMOTEX, sídlící v Břeclavi, inženýru Františku Pospíšilovi vlastnícímu malý dřevozpracující podnik v Pustiměři a inženýru Janu Markovi, řediteli Úřadu práce ve Vyškově. K hodnotám rovného zacházení a koncepci Ethnic Friendly zaměstnavatel se tak veřejně přihlásili zaměstnavatelé z dalších oblastí Jihomoravského kraje.

14.02.2008 |

Postavení osob romského původu na trhu práce, diskriminace z důvodu etnického původu, přínosy rovného zacházení pro zaměstnavatele či role úřadů práce při prosazování rovných příležitostí. Tato témata byla obsahem konference, která se uskutečnila 14. prosince 2007 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Jak při zahájení konference zdůraznila Katarína Klamková, ředitelka organizace IQ Roma servis, která konferenci pořádala, „Rok 2007 byl rokem, kdy jak Jihomoravský kraj, tak město Brno výrazně podpořily prosazování rovných příležitostí pro všechny a přispěly ke zdůraznění důležitosti rovného zacházení ve společnosti.“ Obsahem konference byla rovněž reflexe projektu Ethnic Friendly zaměstnavatel za období od červnové konference, na níž byla koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel poprvé představena veřejnosti, do prosince 2007 a shrnutí aktivit projektu 2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí pro všechny. Oběma projektům poskytli záštitu právě představitelé Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

14.12.2007 |

Ve středu 31. října 2007 proběhlo v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje slavnostní předání certifikátů prvním zaměstnavatelům oceněným značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel spojené s tiskovou konferencí.

1.11.2007 |

Cílem konference bylo seznámit zástupce státní správy, zaměstnavatelů a zainteresovaných organizací neziskového sektoru s postavením etnicky odlišného obyvatelstva na trhu práce a představit koncepci etnicky nediskriminujícího zaměstnavatele jako jedno z řešení podpory zaměstnanosti této skupiny obyvatelstva. Při této příležitosti byla zároveň představena a oficiálně na pracovní trh uvedena značka Ethnic Friendly zaměstnavatel.

11.09.2007 |

Vytvoření a pilotní zavedení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel na tuzemském trhu práce je výstupem projektu Přistoupení na nediskriminační přístupy. Realizátorem projektu je občanské sdružení IQ Roma servis. Záštitu nad ním převzal první náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, pan Ing. Milan Venclík, a primátor statutárního města Brna, pan Roman Onderka.
Koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel je šířena i po skončení tohoto projektu. Cílem je značku etablovat na trhu práce, především v JmK, zajistit jí systémovou podporu, a přispět tak k fungování zásady rovného zacházení a v konečném důsledku i zvýšení zaměstnanosti osob jinak demotivovaných zkušenostmi s odmítáním pro jejich etnický původ.

31.08.2007 |