Události

Advokátní kancelář Tomáš Rašovský prošla dne 9. 6. 2011 šetřením pracovníků IQ Roma servisu, o. s. a následně jí byla udělena značka Ethnic Friendly zaměstnavatel.

29.07.2011 |

Z nedávno certifikovaných společností nám zbývá představit několik málo společností, jimž byla udělena značka Ethnic Friendly zaměstnavatel. Zde vám přinášíme jejich medailonky.

12.07.2011 |

Minulý týden proběhla v Praze letos již druhá slavností certifikace nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů. Akce se konala 23. června v Evropském domě za účasti zástupců realizátorů projektu a certifikovaných společností, osob veřejného života i pozvaných hostí. Součástí slavnostního odpoledne bylo také představení nového partnera projektu - Charity Olomouc.

12.07.2011 |

Společnost Wistron InfoComm se zabývá výrobou, montáží a opravárenskými službami produktů elektrotechnického průmyslu. V současné době společnost zaměstnává zhruba 2300 zaměstnanců a stává se tak jedním z největších hráčů na jihomoravském trhu práce.

8.06.2011 |

Společnost Frutana Gold působí na trhu již více než 15let. Hlavní činností firmy je výroba a distribuce loupaných a vařených brambor. K tomu dnes ve stále větší míře přistupuje i loupaná a popř. dále zpracovaná zelenina. Měsíčně tato společnost zpracuje přibližně na 250 tun brambor.

24.05.2011 |

Hodonín je okresní město ležící v Jihomoravském kraji, při hranicích se Slovenskou republikou, ve vzdálenosti 50km jihovýchodně od Brna. Toto město patří ke středně velkým městům Jihomoravského kraje a má bohatou historickou i kulturní hodnotu.

20.05.2011 |

V posledních několika týdnech proběhly úspěšné audity u nových žadatelů o značku Ethnic Friendly zaměstnavatel. Nyní vám v sérii krátkých reportáží postupně představíme její nové držitele. Začneme se společností Lesy Žlutice, s.r.o.

17.05.2011 |

Od nového měsíce, tedy od 1. 5. 2011, platí pro získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel nová upravená pravidla. Hlavním důvodem pro jejich změnu je snaha zvýšit reálný dopad na zaměstnanost příslušníků etnicky odlišného obyvatelstva.

21.04.2011 |

Jen v dosavadním průběhu měsíce března provedli pracovníci certifikačních organizací šetření u čtyř společností, u nichž zjišťovali kvalitu podnikové kultury a zajištění rovného a nediskriminujícího přístupu zaměstnavatele ke svým zaměstnancům. U všech čtyř žadatelů byly kladené podmínky na udělení značky naplněny a můžeme je tak s potěšením zařadit k již dříve oceněným.

29.03.2011 |

Centrum poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servis, o.s. spolupracovalo v roce 2010 s 890 klienty, s nimiž proběhlo více než 4 000 kontaktů. Oblasti zaměstnanosti se týkalo 37 % kontaktů z celkového počtu. V otázce zaměstnanosti došlo ke kontaktu s 393 klienty, z nichž si více než 60 našlo zaměstnání.

10.02.2011 |