Tiskové zprávy

Brno – V pondělí 13. 9. 2010 v 11:30 h se bude v rámci zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu (13. – 17. 9. 2010) konat tisková konference ke značce Ethnic Friendly zaměstnavatel (EFZ), která bude na veletrhu prezentována. Tisková konference proběhne v prostorách stánku Ethnic Friendly zaměstnavatel v pavilonu A1 (stánek 005A). Na tiskové konferenci promluví zástupci občanského sdružení IQ Roma servis a dále 1. náměstek primátora pan Rychnovský, zástupkyně ombudsmana paní Seitlová a zástupci držitelů značky EFZ z řad zaměstnavatelů.

22.09.2010 |

V pátek 19.6. uplynou dva roky od okamžiku, kdy byla představena koncepce značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. Tato značka je udělovaná zaměstnavatelům, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu také dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování. Svým zaměřením je toto ocenění ojedinělé nejen v České republice.

18.06.2009 |

Sedm zaměstnavatelů si odnese ocenění za rovný přístup z páteční slavnostní konference pořádané v prostorách Úřadu práce Brno-město. Toto ocenění v podobě certifikátu značky Ethnic Friendly zaměstnavatel označuje subjekty, které dbají na rovné zacházení se zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání, a pomáhá lidem v orientaci na trhu práce, pokud jde o jednání ze strany zaměstnavatelů. Jeho udílení bude následovat veřejná konference, na níž se setkají zaměstnavatelé se zástupci kontrolních orgánů, aby sdíleli své poznatky o zajišťování rovného zacházení a antidiskriminační úpravě. Konference "Ethnic Friendly zaměstnavatel - Diverzita na trhu práce" se uskuteční 20.6. od 12 do 15 hodin.

19.06.2008 |

Úřad práce ve Vyškově jako jeden z prvních zástupců státní správy v České republice, spolu se společnostmi Gumotex, a. s,, Nová Mosilana a. s. a Ing Františkem Pospíšilem, obdrží značku Ethnic Friendly zaměstnavatel. K předání certifikátu, který je udílen sdružením IQ Roma servis o. s, dojde na slavnostním zasedání 11. února ve 13:00 za účasti hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava Juránka a senátora Ivo Bárka. Veřejně představena bude také nová publikace Ethnic Friendly zaměstnavatel shrnující současný stav a legislativní opatření týkající se antidiskriminačních postupů v ČR.

7.02.2008 |

Rok 2007 byl v rámci Evropské unie vyhlášen Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny (ERRP). V Jihomoravském kraji a městě Brně pak byl rokem, kdy organizace IQ Roma servis přišla s koncepcí Ethnic Friendly zaměstnavatel podporující fungování rovného zacházení na trhu práce a realizovala regionální informační, propagační a vzdělávací kampaň ke zvýšení povědomí o otázkách týkajících rovných příležitostí s názvem 2007: Brno slaví Evropský rok rovných příležitostí pro všechny.

14.12.2007 |

O tom, jaké jsou možnosti prosazování rovných příležitostí v Jihomoravském kraji, budou diskutovat a přednášet zástupci zaměstnavatelů, akademické obce, státních úřadů a nevládních organizací na konferenci s názvem 2007: Jihomoravský kraj oceňuje rovné příležitosti. Konference začne 14. 12. 2007 v 10:00 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově nám. 3/5 (místnost 7A) a bude jí předcházet tisková konference, která proběhne v 9:30 tamtéž.

12.12.2007 |

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka spolu prvním náměstkem hejtmana JMK Ing. Milanem Venclíkem dnes ocenil první zaměstnavatele, kteří splnili podmínky pro udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel organizace IQ Roma servis.

1.11.2007 |

Dne 31. října 2007 se v prostorách budovy Krajského úřadu JMK uskuteční slavnostní předání prvních certifikátů „Ethnic Friendly zaměstnavatel“ za účasti náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Milan Venclíka a Romana Onderky, primátora města Brna. Prvními zaměstnavateli, kteří certifikáty od organizace IQ Roma servis obdrží, budou Audacio, s.r.o., Inventec (Czech), s.r.o., Úřad práce Brno - město a Zetor Tractors a.s.

22.10.2007 |

Dne 19.6.07 se v prostorách budovy Krajského úřadu JMK uskuteční konference s názvem „Ethnic Friendly přístup v zaměstnávání“. Tématem této konference, jejíž hosty jsou především zástupci úřadů a institucí a zaměstnavatelé z Brna a JMK, je reflexe situace na trhu práce z hlediska rovných příležitostí a diskriminace z důvodu etnického původu a představení koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel.

31.08.2007 |

"Přistoupení na nediskriminační přístupy“ - projekt na podporu rovného zacházení na pracovním trhu

O.s. IQ Roma servis, které se specializuje na služby pro sociálně vyloučené, převážně romské klienty a podporuje možnosti a příležitosti jejich společenského uplatnění, zahájilo počátkem února 2007 realizaci projektu „Přistoupení na nediskriminační přístupy“.

31.08.2007 |