Nová značka: Ethnic Friendly zaměstnavatel

novinky.cz / 21.6. 2007 08:01

Občanské sdružení IQ Roma servis, které mimo jiné pomáhá Romům s hledáním práce, zavádí značku Ethnic Friendly zaměstnavatel. Cílem je ocenit zaměstnavatele, kteří přistupují "přátelsky" k uchazečům o práci, tedy rovně bez ohledu na jejich etnický původ, a chtějí tím motivovat k podobnému přístupu i další podniky.

Firmy, jež splní požadované podmínky, mohou získat certifikát a právo používat toto logo, oznámila médiím koordinátorka projektu Šárka Pólová.

K zaměstnavatelům, kteří přistupují už dnes k zájemcům o práci bez diskriminace, mají podle Pólové v Česku nejblíže pobočky nadnárodních firem. Jde většinou o výrobní podniky, kde pracuje několik tisíc lidí. "Mají tu výhodu, že prvky, jako jsou kodexy nebo personální politika, nemusejí budovat, ale přejímají je od mateřské firmy," uvedla Pólová.

Jednou z prvních společností, jež logo Ethnic Friendly patrně získá, bude firma Inventec, vyrábějící součástky do počítačů, telefonů a podobných zařízení. Její výrobní závod funguje v modřické průmyslové zóně nedaleko Brna.

Firma, která bude chtít certifikát získat, musí poslat přihlášku. Následovat bude personální audit. Pracovníci IQ Roma servis pak doporučí změny, případně navrhnou udělení značky. Konečné slovo bude mít rada složená s odborníků. Podmínky jsou rozepsány na www.ethnic-friendly.eu.

Autoři projektu si také kladou za cíl zvýšit povědomí o tom, jak mohou firmy diskriminovat. Mnozí tuzemští zaměstnavatelé prý kladou Romům překážky, aniž si to uvědomují. Příkladem může být požadavek na čistý trestní rejstřík zájemce i pro povolání, u nichž to podle Pólové není vůbec nutné.

Zažitým předsudkem podle ní je, že Rom, který má zápis v trestním rejstříku, by u zaměstnavatele kradl. U romské populace přitom podle Pólové bývají delikty "úplně jiného charakteru, než aby to bylo nebezpečné pro zaměstnavatele" a nejedná se o krádeže. Když se sdružení podaří alespoň částečně změnit přístup českých firem, bude to úspěch, uvedla Pólová.

Na projekt Ethnic Friendly platí z většiny Evropská unie. Její dotace pokrývá téměř 80 procent z nákladů ve výši 1,3 milionu korun, zbytek hradí stát.

ČTK
Odkaz naleznete zde.