Organizace, která je autorem koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel získala titul neziskovka roku 2013

IQ Roma servis je nejúspěšnější neziskovka v České republice

Praha - IQ Roma servis, o. s. byl oceněn jako nejúspěšnější velká nezisková organizace v České republice. Veřejné ocenění si zástupci sdružení převzali na slavnostním vyhlášení konaném na půdě Senátu Parlamentu ČR ve čtvrtek 7.  listopadu 2013.

První ročník Neziskovka roku 2013 uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti pro české neziskové organizace, které pracují efektivně, hospodárně, transparentně a s vysokým nasazením pro svoje poslání. 

„Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) se řadu let snaží posilovat profesionalizaci neziskových organizací a trvale sleduje zvyšující se kvalitu v jejich organizačním řízení. Cena Neziskovka roku je tak naší srdeční záležitostí, protože můžeme ocenit ty neziskovky, jež osvědčily svoji životaschopnost a věnují se serózní a smysluplné činnosti“ dodává Hana Šilhánová, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti.

V kategorii nejúspěšnější velká neziskovka IQ Roma servis porazil ve užším výběrovém kole Centrum pro rodinu a sociální péči, o.s. a Domov Sue Ryder, o.p.s. Celkem se do soutěže Neziskovka roku přihlásilo přes 120 neziskových organizací.

„Jsem velmi ráda, že patřím do týmu IQ Roma servisu, do týmu profesionálů se srdcem, kteří se nebojí veřejně pomáhat nejméně oblíbené skupině obyvatel v České republice, Romům. Jsem hrdá na IQ Roma servis nejenom jako pracovnice, ale také jaké Romka, která ví, jak důležitým životním okamžikem může být podání pomocné ruky.“ vyjádřila se Ivona Parčiová.

Že jde o ocenění zasloužené, dokazují i výsledky práce organizace. Ta poskytuje služby napříč věkovými kategoriemi v rámci programů Pro Rodiny, Pro Dospělé, Pro Mladé a Pro společnost. Od předškolního vzdělávání, při práci s mládeží ve vzdělávání a trávení volného času po poskytování poradenství dospělým, kteří chtějí řešit své problémy s bydlení, zaměstnáním, dluhy či diskriminací. Ročně pomůže více jak 2000 potřebným v Jihomoravském kraji. (více viz příloha)

„Oficiální oslava veřejná ocenění proběhne 13. 12. v centrále IQ Roma servisu na Vranovské 45 v Brně. Všichni jsou srdečně zváni! O akci budeme informovat co nejdříve na našich webových stránkách“, dodává Parčiová.

IQ Roma servis funguje od roku 1997. Momentálně působí ve 3 pobočkách a terénně po celém Jihomoravském kraji. Ročně pomáhá více jak 2000 potřebným, převážně Romům. Více informací o organizaci naleznete na webových stránkách www.iqrs.cz, či na sociální síti facebook.com/iq.roma.servis

 

Kontakt:

Mgr. Katarína Klamková, ředitelka              Ivona Parčiová, PR pracovnice

IQ Roma servis, o. s.                                         IQ Roma servis, o. s

Vranovská 45                                                    Vranovská 45

614  00  Brno                                                     614 00  Brno

katarina.klamkova@iqrs.cz                             ivona.parciova@iqrs.cz

tel.: 608 820 637                                               tel. 774 434 411

Výsledky práce