CERTIFIKACE NOVÝCH ETHNIC FRIENDLY ZAMĚSTNAVATELŮ

Slavnostní certifikace nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů

Ocenění zaměstnavatelů, kteří se nebojí zaměstnat etnické menšiny (Praha)

17. října 2013, tedy k příležitosti Mezinárodního dne boje proti chudobě, uspořádal IQ Roma servis, o. s. v Rezidenci primátora hlavního města Prahy slavnostní certifikaci nových Ethnic Friendly zaměstnavatelů. Certifikáty, umožňující zaměstnavatelům užívat značku Ethnic Friendly zaměstnavatel, si zástupci jednotlivých společností převzali za účasti Jana Dobeše, náměstka ministra práce a sociálních věcí, Andrey Baršové, ředitelky odboru lidských práv a ochrany menšin Úřadu vlády ČR a Martina Dlouhého, člena Rady hlavního města Prahy.

Zástupci čtyř významných společností na trhu práce, tj. AC AERO s.r.o.; dm drogerie markt s.r.o.; Eissmann Automotive Česká republika s.r.o. a HAVI Logistics, s. r. o. si v residenci primátora hlavního města Prahy převzali certifikáty Ethnic Ethnic Friendly zaměstnavatel, oceňující zaměstnavatele, jež se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu dlouhodobě naplňují a dbají o její dodržování.

Koncepce Ethnic Friendly zaměstnavatel byla vytvořena organizací IQ Roma servis, o. s. na podporu zavádění kultury rovného přístupu k etnickým menšinám v České republice. K udělování značky dochází od poloviny roku 2007, a ačkoliv byla koncepce původně aktivně šířena pouze v regionálním měřítku Jihomoravského kraje, již v prvním roce své existence se objevila poptávka i od zaměstnavatelů z dalších krajů České republiky.

„Máme radost, že význam rovných příležitostí na trhu práce je více trendy. Svědčí o tom rostoucí počet zájemců, tudíž i samotných nositelů značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. K dnešnímu dni máme v různých městech České republiky již 60 Ethnic Friendly zaměstnavatelů, z toho jsme dnes certifikovali 4 a již další dva jsou v pozici žadatele“, vyjádřil se Daniel Jakeš, koordinátor značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel je však striktně podmíněno úspěšným absolvováním objektivního šetření přímo v konkrétní firmě, jehož cílem je nejen zjistit stav organizační kultury v této oblasti, ale často také po dohodě s vedením navrhnout možné změny, či opatření pro její posílení.

Aktuálně ocenění zaměstnavatelé mají pracovní týmy složené se zaměstnanců různých národnostních či etnických menšin. Například AC AERO s.r.o. zaměstnává odhadem více než 60 % osob jiného než majoritního etnika. Společnost dm drogerie markt s.r.o. začala po získání certifikátu intenzivně spolupracovat s Centrem poradenství a zaměstnanosti IQ Roma servisu a v posledních třech měsících zaměstnala 4 jeho klientky.

Certifikaci Ethnic Friendly zaměstnavatelů zaštítilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, primátor hlavního města Prahy a US Embassy. Prostory pro certifikaci bezplatně poskytl primátor hlavního města Prahy.

Akce se koná v rámci realizace projektu Vzájemně bez předsudků za finanční podpory Evropské unie (Evropská komise, program Progress, č. JUST/2012/PROG/AG/AD/3733). Spolufinancováno Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a US Embassy.

Krátké medailonky certifikovaných:

AC AERO s.r.o. Firma AC AERO s.r.o. vznikla v roce 2009 sloučením dvou samostatných subjektů, s cílem zajistit svým potenciálním zákazníkům co nejkomplexnější služby v oblasti zahradní a krajinné tvorby, se sídlem v Odrách. Předmětem činnosti firmy je především projekce, realizace a údržba v oblasti sadových úprav, ať už se jedná o soukromé či veřejné objekty. Dále se firma specializuje na navrhování, zprostředkování výroby a montáž dětských hřišť, dřevostaveb pro zahrady, parky i krajinu, dřevěných konstrukcí a pergol a na zhotovení zahradního mobiliáře. Nabízí také služby v oblasti údržby a oprav zahradnické techniky a strojů a zařízení pro dřevovýrobu.

Výsadou AC AERO je kolektiv mladých, vzdělaných a kreativních lidí s praxí a četnými zkušenostmi v oboru. Firma pracuje s cílem, vytvořit v okolí domovů, pracovišť či veřejných prostor místa, která budou do civilizovaného prostředí vnášet prvky přírody a vytvářet zde prostředí vhodné pro relaxaci, odpočinek, trávení volného času, ale především zpříjemnění prostředí běžného denního života. Snahou AC AERO je vytvářet díla na profesionální úrovni pro spokojenost i toho nejnáročnějšího zákazníka. Firma má 10 zaměstnanců z toho 6 z řad etnických menšin.

Více o společnosti AC AERO se dozvíte na stránkách: http://www.zahrady-acaero.cz/.

Nositelem značky od 11. 12. 2012.

dm drogerie markt s.r.o. Společnost dm drogerie markt s.r.o. je jedničkou na českém drogistickém trhu. Ve střední a jihovýchodní Evropě patří dm k největším drogistickým řetězcům. V České republice se první dm objevila roku 1993 v Českých Budějovicích. V současnosti společnost dm drogerie Česká republika zaměstnává 1 910 spolupracovníků, má více než 200 prodejen po celé zemi a její centrála sídlí v Českých Budějovicích.

Nositelem značky EFZ od 29. 4. 2013.

http://www.dm-drogeriemarkt.cz Eissmann Automotive Česká republika s.r.o. Firma založená v Německu momentálně působící v mnoha zemích světa. Česká pobočka společnosti Eissmann Automotive se nachází v Boru u Tachova a soustředí se na výrobu koženého zboží, příslušenství do automobilů, řadících pák, volantů nebo ručních brzd. Společnost zaměstnává přes 500 zaměstnanců různých národností a také pracovníky etnických menšin.

Nositelem značky EFZ od 1. 10. 2013.

http://www.eissmann.com/

HAVI Logistics, s. r. o. Společnost HAVI Logistics, s.r.o. se zabývá skladováním, dopravou a distribucí potravinářského zboží. Mezi hlavní odběratele společnosti patří hlavně české pobočky McDonald´s. S šedesáti zaměstnanci na různých pozicích (skladník, řidič, administrativní pozice) se Havi Logistics, s.r.o. řadí mezi významné subjekty na trhu práce v Kladně a okolí.

Nositelem značky EFZ od 14. 2. 2013

http://www.havi-logistics.com

PřílohaVelikost
tz_praha_oceneni_zamestnavatelu_kteri_se_neboji_zamestnat_etnicke_mensiny.pdf372.14 KB