Devět nových zaměstnavatelů bylo oceněno značkou Ethnic Friendly

Značka Ethnic friendly zaměstnavatel, kterou bylo oceněno na čtyřicet subjektů v republice, byla v úterý 15. listopadu 2011, udělena v pražském Domě národnostních menšin dalším devíti firmám; toto ocenění obdržely následující subjekty: Trutnovská zeleň, o.p.s., Martin Sysel – třídění odpadu, Café Rozmar - Rozmarýna, o.p.s., Ethnocatering - InBaze Berkat, o.s., Mamacoffee, s.r.o., AK Tomáš Rašovský, Aramark, s.r.o., Bespro, s.r.o., CF sociální firma, s.r.o. Slavnostní ceremonie byla již čtvrtou v řadě projektu, který oceňuje ty zaměstnavatele, jež se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem.

Součástí slavnostní certifikace firem, chovajících se fér ke všem svým zaměstnancům, byla i prezentace videomedailonků vybraných nositelů značky Ethnic Friendly. Videomedailonky jsou k dispozici na serveru www.youtube.com, stejně jako na webových stránkách www.sdruzeniromea.cz a www.ethnic-friendly.eu.

Akce byla vítanou příležitostí k setkání zástupců organizací, zabývajících se tématikou národnostních menšin a dodržování lidských práv v České republice. Značku Ethnic Friendly (www.ethnic-friendly.eu) zde spravují IQ Roma servis (www.iqrs.cz) a ROMEA (www.sdruzeniromea.cz) - nejvýznamější občanská sdružení, specializující se na práci s romskou menšinou v ČR. Obě organizace provádějí podrobná šetření v sídlech firem či prostorách, kde zaměstnanci firem pracují. Svá zjištění a poznatky pak pečlivě zhodnotí dle četných, pevně daných kritérií tak, aby bylo zřejmé, zda si uchazeč o toto ocenění značku Ethnic Friendly zaměstnavatel zaslouží. Dalším z realizátorů projektu je Charita Olomouc (http://www.olomouc.charita.cz/dalsi-aktivity/ethnic-friendly-zamestnavatel.html).

Značku EFz zaštiťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; nad pražskou slavnostní certifikací 15. listopadu 2011 pak ještě převzal záštitu veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský, za jehož kancelář se této události zúčastnil Mgr. Michal Čermák - vedoucí oddělení rovného zacházení kanceláře ombudsmana.

Občanské sdružení Romea a koncepci Ethnic Friendly zaměstnavatel představili Mgr. Jarmila Balážová, předsedkyně sdružení, a Bc. Wail Khazal, zástupce ředitelky obč. sdružení IQ Roma servis. K tématu zaměstnanosti a rovného přístupu promluvil sociolog PhDr. Ivan Gabal, který spolu s Mgr. Michalem Čermákem slavnostně certifikovali zástupce oceněných firem. Jarmila Balážová, předsedkyně občanského sdružení Romea, po slavnostním udělování certifikátů sdělila: „Považujeme za nesmírně důležité oceňovat alespoň symbolicky zaměstnavatele, kteří přistupují ke všem bez předsudků. Spousta lidí se totiž dnes s diskriminací na trhu práce setkává, jedno, zda jde o ženu po čtyřicítce, nebo padesátiletého muže. Určité skupiny obyvatel jsou znevýhodněné ještě víc. A v dnešní době, kdy se hovoří zejména o negativních jevech, považuji vyzdvihování pozitivního, tedy rovného přístupu k potencionálním zaměstnancům, za neskutečně potřebné. A měl by to být hlavně stát, kdo byl měl motivovat firmy k zaměstnávání lidí s menší šancí na trhu práce, ať už jde o viditelně odlišné menšiny, lidi, kteří se vrátili z vězení atd.“

Ocenění a značka Ethnic Friendly zaměstnavatel jsou udělovány nejen firmám, ale také státním institucím, neziskovým organizacím a školám, které jednají spravedlivě a bez předsudků se svými zaměstnanci.

Smyslem udělování této značky je nejen ocenit, ale i seznámit co nejširší veřejnost s těmi, kteří díky své personální politice rovně a bez zažitých stereotypů naplňují princip rovného zacházení se všemi zaměstnanci i uchazeči o zaměstnání v jejich firmách či institucích. To se týká pochopitelně i zaměstnávání lidí z řad etnicky viditelných menšin.

Černobílé logo s dvoubarevnou postavou (podobnou figurce ze hry "Člověče, nezlob se") může oceněná firma či instituce používat na svých tištěných materiálech, na webových stránkách, v reklamních kam-paních a dalších aktivitách, určených veřejnosti.

Za občanské sdružení Romea

Simona Cigánková, tel. 722094058

Praha, 15. listopad 2012

Odkazy na videomedailonky:

http://www.youtube.com/watch?v=cN_db4gtXWI http://www.youtube.com/watch?v=cK4zSm1VNco http://www.youtube.com/watch?v=9J4JCctp_6w http://www.youtube.com/watch?v=0_C_0Wepiis

Tisková zpráve ke stažení zde.

 

 

 

 

 

 

PřílohaVelikost
TZ_Ethnic_Friendly.doc648 KB