Klip „Neviditelní“, upozorňující na předsudky vůči pracujícím Romům, od září v České televizi

Během celého podzimu 2011, počínaje 9. zářím, můžete na kanálech České televize shlédnout spot „Neviditelní", který je produktem spolupráce neziskové organizace IQ Roma servis a reklamní agentury Ogilvy&Mather Morava. Spot se snaží s nadsázkou poukázat na negativní předsudky, jež často provází romskou menšinu a předat majoritní společnosti sdělení, že Romové pracují a pracovat chtějí.

Shodou náhod je spot vysílán právě v době, kdy se v české společnosti objevují projevy rasismu, založené na jednostranném a stereotypním obrazu Romů. Autoři se snažili, aby klip diváky přiměl k zamyšlení se nad tímto obrazem a vlastními předsudky. V klipu se ocitáme v nočním městě, kde taxíky jezdí bez řidičů a ulice se zametají samy. Úkolem sociálního spotu je čelit zažitým předsudkům a upozornit na to, že skutečnost, že Romové pracují, je často opomíjena či zůstává stranou pozornosti většinové společnosti.

Společnost IQ Roma servis o. s. je realizátorem řady projektů, které pomáhají Romům se začleněním na pracovní trh nejen v jihomoravském kraji. Spot je součástí kampaně Ethnic Friendly zaměstnavatel, která zviditelňuje firmy a podnikatele, kteří zaměstnávají Romy a jiné etnické menšiny. Realizátorem kampaně je reklamní agentura Ogilvy&Mather Morava. Spot natočil režisér a herec Vít Karas.

Lidé často lpí na svých předsudcích, a když z nich něco vybočuje nebo je nabourává, raději to nevidí, aby nemuseli měnit názor. Jako předsudek, že Romové nepracují a nechtějí pracovat. Naše myšlenka je dramatizovat to, že lidé mnohdy ve vztahu k Romům vnímají jen to, co jim sedí do předem dané šablony. To je dobrý způsob, jak přinutit majoritní společnost k zamyšlení.    Ogilvy&Mather Morava, spol. s r.o.

Tisková zpráva zde.

PřílohaVelikost
TZ_19_09_Neviditelni_v_CT.doc359.5 KB