Slavnostní certifikace nových Etnic Friendly zaměstnavatelů

16. března 2011 budou v Evropském domě v Praze od 10 h slavnostně certifikováni čtyři noví zaměstnavatelé značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel, kterou uděluje na základě odborného šetření občanské sdružení IQ Roma servis. Zaměstnavatelé se tím připojují k dalším 21 subjektům z různých profesních odvětví hlásícím se k zásadě rovného zacházení s obyvatelstvem etnického původu ve své personální praxi.

Nad značkou čerstvě převzalo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, nad ceremonií pak Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Předávání certifikátů se vedle dalších vrcholových představitelů certifikovaných subjektů zúčastní policejní prezident Petr Lessy a ředitelka úseku pro komunikaci Zastoupení Evropské komise v ČR Brigitte Luggin.

Certifikované subjekty
CzechPak Manufacturing, s.r.o., působí v České republice od roku 2008, jde o výrobní závod americké značky umělých sladidel Merisant.

EKOLTES Hranice, a.s., provozuje technické služby města Hranic. Jedná se o účelový podnik založený městem.

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, získalo značku 7. prosince 2010 po intenzivním a důkladném šetření, které probíhalo na pracovišti téměř jeden rok. „Šetření pro udělení značky jsme brali velmi zodpovědně, výsledek mne těší o to více, že se do něj zapojilo nejen vedení našeho ředitelství, ale i řadoví policisté v přímém výkonu služby," vyjádřil se k udělení značky ředitel krajského ředitelství plk. Tomáš Kužel.

SOFIRA Kadaň s.r.o., založila jako sociální podnik nezisková organizace RADKA o. s. – Rodiče a děti Kadaně. První sociálně podnikatelskou aktivitou firmy je provozování hostinské činnosti v objektu bývalé restaurace Slunce v Kadani.


Ethnic Friendly zaměstnavatel
Ocenění Ethnic Friendly zaměstnavatel vzniklo v roce 2007 a již bylo uděleno 25 podnikům.

K získání značky je nezbytné absolvovat šetření za účelem zjištění úrovně zajišťování rovného zacházení. Na základě výsledků organizace IQ Roma servis udělí certifikát a loga, která je možné využívat při veškerých aktivitách oceněného subjektu.

Ethnic Friendly zaměstnavatel znamená, že firma jedná nad rámec minima stanoveného zákonem a sama vychází vstříc zájemcům o práci z řad menšin. O udělení značky může zažádat kdokoliv bez ohledu na obor podnikání nebo počet zaměstnanců. Důležitá je snaha vytvářet férové pracovní prostředí, jednat v souladu s českými i evropskými standardy, odstraňovat předsudky a díky tomu lépe využívat lidský potenciál na trhu práce.

IQ Roma servis o. s.
IQ Roma servis je jednou z nejvýznamnějších organizací zaměřujících se na práci s romskou menšinou v ČR. V současné době se jí daří realizovat množství programů, na kterých spolupracuje např. s Vládou ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství nebo Evropskou unií. Také tento projekt je realizován za podpory Evropské unie a v rámci kampaně Evropské komise Pro rozmanitost, proti diskriminaci.

Více informací:
Mgr. Lukáš Grůza, IQ Roma servis, o. s
koncepční pracovník pro zaměstnanost
+420 543 210 725
+420 777 486 463
lukas.gruza@iqrs.cz 
www.ethnic-friendly.eu