Policie v Jihomoravském kraji odmítá diskriminaci

Další institucí s certifikátem Ethnic Friendly zaměstnavatel se stalo Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. Nestátní nezisková organizace IQ Roma servis zde provedla šetření, jež potvrdilo, že na pracovišti nedochází k žádnému diskriminačnímu jednání. Krajskému ředitelství se podařilo vytvořit ideální prostředí pro práci veškerých menšin a vedení se zároveň aktivně snaží prosazovat filozofii rovného přístupu ke všem svým zaměstnancům.

Certifikát jako potvrzení snahy o narovnávání vztahů
"Jsem velmi rád, že Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje je prvním policejním ředitelstvím, kterému se podařilo získat ocenění Ethnic Friendly zaměstnavatel. Vážím si toho o to víc, že doposud získaly tuto značku především soukromé subjekty,“ okomentoval zisk ocenění ředitel KŘP Jihomoravského kraje plk. Mgr. Tomáš Kužel.

Při šetření byli zástupci IQ Roma servisu příjemně překvapeni nejen aktivním přístupem jednotlivých pracovníků ale například i publikací Policista v multikulturním prostředí. Ta je sestavena pro potřeby všech policistů a jedná se o manuál, jak správně jednat nejen s etnickými, národnostními nebo náboženskými menšinami.

„Šetření pro udělení značky jsme brali velmi zodpovědně - probíhalo téměř rok a úspěšný výsledek mne těší o to více, že se do něj zapojilo nejen vedení našeho ředitelství, ale i řadoví policisté v přímém výkonu služby," doplňuje Kužel.

Ethnic Friendly zaměstnavatel – prověřená značka
Ocenění Ethnic Friendly zaměstnavatel vzniklo v roce 2007 a již bylo uděleno více než dvaceti podnikům, převážně z Jihomoravského kraje. V poslední době se však přidávají i firmy z dalších regionů, např. z Prahy nebo západních Čech

K získání značky je nezbytné absolvovat šetření za účelem zjištění úrovně zajišťování rovného zacházení. Na základě výsledků organizace IQ Roma servis udělí certifikát a loga, která je možné využívat při veškerých aktivitách oceněného subjektu.

Ethnic Friendly zaměstnavatel znamená, že firma jedná nad rámec minima stanoveného zákonem a sama vychází vstříc zájemcům o práci z řad menšin. O udělení značky může zažádat kdokoliv bez ohledu na obor podnikání nebo počet zaměstnanců. Důležitá je snaha vytvářet férové pracovní prostředí, jednat v souladu s českými i evropskými standardy, odstraňovat předsudky a díky tomu lépe využívat lidský potenciál na trhu práce.

Ocenění pod záštitou IQ Roma servisu
IQ Roma servis je jednou z nejvýznamnějších organizací, zaměřujících se na práci s romskou menšinou v ČR. V současné době se jí daří realizovat množství programů, na kterých spolupracuje např. s Vládou ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství nebo Evropskou unií.

Posláním organizace je pomáhat osobám ohroženým sociálním vyloučením, především pak Romům. IQ Roma servis poskytuje poradenství v oblastech zaměstnanosti, bydlení a hospodaření, stejně jako práci v terénu s jednotlivci i celými rodinami. Soustředí se na vzdělání mladých lidí, pro které je připraven například nízkoprahový klub nebo mateřské centrum.