Další tři ocenění: Rok 2007 = 7 Ethnic Friendly zaměstnavatelů

14. prosince 2007 byla uspořádána konference shrnující rok 2007 - období, kdy byla pilotně zavedena značka Ethnic Friendly zaměstnavatel. Od července do prosince se stalo 7 zaměstnavatelů z Jmk nositeli značky a otevřeně se tak přihlásilo k rovnému zacházení se všemi etniky. O nárustu počtu Ethnic Friendly zaměstnavatelů informovala i ČTK. Viz např. zde.