Ethnic Friendly zaměstnavatelé v Profitu

Podnikatelé, kteří získali značku Ethnic Friendly zaměstnavatel, seznamují v dvoustránkovém článku čtenáře týdeníku Profit (Profit 47/2007 z 19. listopadu 2007) s důležitostí rovného zacházení s lidmi různého etnického původu a přínosy nediskriminačního přístupu i značky Ethnic Friendly zaměstnavatel.

Článek je v upravené podobě publikován také na http://www.antidiskriminace.romea.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2007110018