Dát šanci stojí jen Vaše odhodlání

Celostátní kampaň má několik nástrojů, přičemž jedním z nejdůležitějších nástrojů kampaně je webová stránka www.mypracujeme.cz. IQ Roma servis ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi tímto nástrojem může přímo vytvářet a vkládat profily svých romských klientů hledajících si práci. Tato webová stránka současně poslouží zaměstnavatelům jako nástroj pro nalezení uchazeče o zaměstnání spolu s referencemiorganizace, která je v přímém kontaktu s dotyčným klientem.

Motivací pro zaměstnavatele může být kromě získání pracovníka, který má zájem opravdu pracovat, i získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. Značka Ethnic Friendly zaměstnavatel slouží jako ocenění pro ty zaměstnavatele, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem a ve své personální praxi tuto zásadu naplňují. Několikaletá praxe s udělováním této značky ukázala, že titul Ethnic Friendly zaměstnavatel pro firmu znamenat získání společenské prestiže a významného vlivu při kooperacích se zahraničními partnery. Více na www.ethnic-friendly.cz.

Dalšími nástroji podpory cílů kampaně jsoutelevizní spoty, které mimo jiné prezentují zkušenosti zaměstnavatelů se svými pracovníky romského etnika. Spoty budou odvysílané během měsíce srpna v celostátních televizích s odkazem na právě zmiňovaný web www.mypracujeme.cz s databází lidí, kteří mají dlouhodobý zájem pracovat. Televizní spoty je možné shlédnout také zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=dRZgq-Cp-10

https://www.youtube.com/watch?v=wPsBzQ12y9c

https://www.youtube.com/watch?v=_hBb0LNDLtw

Kampaň „My pracujeme – Dát šanci stojí jen Vaše odhodlání“ je realizována v rámci projektu Roma MATRIX. Roma MATRIX je evropský projekt, který si klade za cíl boj proti rasismu, netoleranci a xenofobii vůči Romům a zvýšení jejich integrace skrze akční programy napříč Evropou. Roma MATRIX je veden Migration Yorkshire a je partnerstvím 20 organizací z 10 členských zemí EU, v nichž žije 85 % romské populace Evropské unie (více na stránkách www.romamatrix.eu). Projekt je finančně podporován programem Evropské unie „Základní práva a občanství“. Realizace kampaně je spolufinancována příspěvky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Jihomoravského kraje.

Několik let pročítám nebo poslouchám diskuze, že Romové pracovat nechtějí a různé argumenty, proč tomu tak je, ať už ze strany majority nebo Romů. Myslím si, že je ideální čas, přestat se vzájemně obviňovat a odhodlat se k činům. Zaměstnavatelé, odhodlejte se dát šanci i Romům ukázat, že umí a chtějí pracovat. Romové, odhodlejme se říkat si o práci a o to, co opravdu chceme, více způsoby. Neobviňujme se, odhodlejme se…“ Ivona Parčiová

Kontaktní osoba:

Ivona Parčiová, IQ Roma servis, o. s., Vranovská 45, Brno
e-mail: ivona.parciova @ iqrs.cz
tel.: 774 434 411