Nově ocenění zaměstnavatelé: Trutnovská zeleň, o.p.s.

V malebném podhůří Krkonoš, na okraji města Trutnov sídlí firma, která působí v oboru lesního hospodářství na principu sociálního podnikání. Mezi jednu z významných činností zaměstnanců patří štěpkování dřeva, čímž zbavují parky a lesoparky čerstvě uřezaných větví. V období sezony najdete všechny zaměstnance rozhodně v lese, a to tam, kde se les tvoří, sázením malých stromků.

Zaměstnance můžeme potkat v sídle firmy, kterému neřekne nikdo jinak než „Ranč“. Zvířata tam opravdu volně pobíhají. Koně či kozy jsou součástí dalšího projektu firmy, který se má věnovat environmentální výchově dětí. Dílna, ve které se bude třídit elektroodpad, už je téměř dokončena a provoz si vyžádá přijetí dalších zaměstnanců.

Kdo tedy ve firmě vlastně pracuje? Jsou to odborníci pro jednotlivá odvětví činnosti, pracovníci z řad sociálně znevýhodněných, etnických menšin a zdravotně postižených. Tato různorodost je sice dána podmínkami vzniku sociální firmy, ale pokud by to tak ředitelka firmy Mgr. Terezie Mertlíková nechtěla, tak by to tak nedělala.

S ředitelkou Mertlíkovou a s většinou z osmi stálých zaměstnanců proběhlo v sídle firmy šetření k udělení značky Ethnic Friendly zaměstnavatel. Základní otázky rovného přístupu byly probírány ve skupině všech pracovníků, tak jak je ve firmě zvykem i v jiných důležitých případech. Zodpovězení konkrétních dotazů zaměstnanci, kdy se vedení firmy neúčastní, proběhlo podle požadavků kladených na značku Ethnic friendly zaměstnavatel.

Na základě všech zjištěných informací byla 24. 6. 2011 firmě Trutnovská zeleň značka Ethnic Friendly zaměstnavatel udělena.

Více informací také zde.