Když zákazník odmítá služby Vašeho pracovníka

Odmítá Váš obchodní partner či zákazník služby poskytované lidmi jiné etnické příslušnosti? Zaměstnáváte proto raději pracovníky z majoritní společnosti v obavě, abyste nepřišli o partnery a klienty?

1. Zaměstnavatel by měl vybírat zaměstnance podle jejich schopností. Každému zájemci o práci by měl dát příležitost představit se a přesvědčit, že pracovní pozici zvládne a že je na něj spolehnutí. V žádném případě by se zaměstnavatel neměl při výběru lidí nechat unést předsudky a paušálně člověka odmítnout např. pro jeho etnický původ.

2. Zaměstnavatel by měl stát za svými zaměstnanci a pokud jeho zákazník odmítá pracovníka z důvodu, který není objektivně přijatelný, měl by být schopen ho přesvědčit o kvalitách tohoto pracovníka, resp. se o to alespoň pokusit.

3. Zaměstnavatel je povinen dodržovat právní předpisy a zákaz diskriminace. Pokud jeho klienti odmítají pracovníky odlišného etnického původu, dopouští se tito klienti diskriminace. Na tuto skutečnost by měli být dotyční klienti upozorněni. Pokud pracovníka kvůli nevoli zákazníka odmítne i zaměstnavatel, také on porušuje právní předpisy, dopouští se zakázané diskriminace a může být sankcionován.

4. Pokud zákazník zaměstnavatele odmítá etnicky odlišného pracovníka, který je nový, zaměstnavatel, který má více zaměstnanců tohoto etnického původu, může zákazníkovi nabídnout služby jiného pracovníka menšinového etnika, který se už osvědčil a za nějž tedy může „ručit“. Takto zaměstnavatel vede nenásilnou cestou zákazníka ke změně jeho postoje.

5. Pokud zaměstnavatel zákazníka nepřesvědčí a pracovníka u něj zaměstnat nemůže, měl by se pracovníku, který odtuší, v čem je problém, omluvit a společně s ním situaci řešit jeho zaměstnáním jinde. Pokud jej nemůže zaměstnat ani jinde či jinak, rozhodně by neměl zapomínat alespoň na omluvu takto nespravedlivě odmítnutému člověku. A nejlépe se také snažit jej následně motivovat k budoucí spolupráci (např. si na něj vzít kontakt a nabídnout mu práci v nejbližší možné době, pokud by měl pracovník zájem).

6. Sociálně odpovědná společnost (zaměstnavatel), která má mezi svými zaměstnanci příslušníky menšinových etnik, může též přispívat k bourání předsudků prezentací své dobré zkušenosti s těmito pracovníky (příklady dobré praxe).