Šetření u velkého zaměstnavatele

Jeden z držitelů značky, významný regionální zaměstnavatel působící ve výrobní sféře, zaměstnává přes 1000 lidí. Vzhledem k velikosti společnosti je přirozené, že jednotlivé procesy jsou upraveny vnitřními předpisy. Je důležité, aby v nich bylo pamatováno i na věci, které se týkají rovného zacházení. Jednou z podmínek pro získání značky Ethnic Friendly zaměstnavatel v tomto případě tak je dostatečná formální úprava šetřené oblasti, dostatečná dostupnost příslušných předpisů zaměstnancům a odpovídající postup vyřizování případných stížností zaměstnanců, resp. možnost zaměstnanců efektivitivně řešit své starosti v oblasti mezilidských vztahů a pracovních podmínek.
Nutnost téměř permanentního náboru nových pracovních sil přispěla k formalizaci přijímacího procesu, což eliminuje riziko diskriminace ze strany náborového pracovníka. Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích pak explicitně uváděla v základních ustanoveních kolektivní smlouva.
Při šetření se však ukázalo, že kolektivní smlouva není všem pracovníkům dostatečně přístupná a znalost jejího obsahu je tak minimální. Zaměstnavatel tedy na doporučení osob provádějících šetření připravil výňatek ze smlouvy týkající se ochrany a práv zaměstnanců pro zveřejnění na informační místa (nástěnky) umístěná v provozu. Stejným způsobem byl zveřejněn postup řešení stížností při podezření na diskriminaci apod. Pro efektivnější komunikaci mezi zaměstnanci v provozu a nově pověřenou osobou zabývající se zabezpečováním rovného zacházení došlo na pracovištích k umístění několika „schránek důvěry“, kam mohou zaměstnanci dávat svoje podněty k šetření i anonymně.
Po zavedení dodatečných opatření absolvoval zaměstnavatel v domluveném termínu druhé šetření a po ověření, že přijatá opatření jsou funkční a přispívají k zajišťování rovného zacházení, byla zaměstnavateli udělena značka Ethnic Friendly zaměstnavatel.