Odmítání pracovníků pro jejich etnický původ

"Protože je nechtějí zákazníci",  je zákazanou diskriminací!   

Více zde.