Nabídka spolupráce zaměstnavatelům

IQ Roma servis, o. s. je nezávislá, stabilní, transparentní a profesionální organizace, působící na území Jihomoravského kraje již v roce 1997. Patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím v ČR a předním odborníkům na téma sociální začleňování, o čemž svědčí i celonárodní a mezinárodní ceny, uznání a akreditace.

Naším dlouhodobým cílem je získat ke spolupráci při zaměstnávání našich klientů důležité zaměstnavatele Jihomoravského kraje.

Nabízíme spolupráci při tvorbě nových či obsazení stávajících pracovních míst. V loňském roce jsme spolupracovali s více než 300 klienty na hledání zaměstnání a z tohoto širokého spektra pro Vás dokážeme „předvybrat“ vhodné uchazeče. Dále jsme z našich zdrojů schopni zabezpečit rekvalifikaci na potřebnou pozici a zprostředkovat mzdový příspěvek pro takto vybrané pracovníky.

Dále nabízíme pomoc se zřízením pracovní pozice v režimu Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) – veřejno prospěšné práce nebo společensky účelná pracovní místa. Jedná se o nástroje APZ na které významnou měrou přispívá Úřad práce. Pracovní pozice vedená v tomto režimu je pro zaměstnavatele finančně velmi výhodná, ale s jejím zřízením je spojené jisté administrativní zatížení, se kterým ochotně a zdarma pomůžeme.

V případě zájmu o jakoukoliv formu spolupráce prosím, kontaktujte Daniel Jakeše, vedoucí Centra poradenství a zaměstnanosti – tel.. 777 478 920, e-mail: daniel.jakes@iqrs.cz

Aktivity zaměstnanosti jsou realizovány v rámci projektu Učíme se prací (reg. č. CZ.1.04/3.3.05/75.00168), který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.