Poděkování

Od pondělí 13. 9. 2010 do pátku 17. 9. 2010 se na Mezinárodním strojírenském veletrhu v pavilonu A1 prezentovala značka Ethnic Friendly zaměstnavatel (EFZ) a její nositelé. Projekt Ethnic Friendly zaměstnavatel se v letošním roce stal součástí kampaně EU „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci” (www.stop-discrimination.info). Prezentace byla zahájena Tiskovou konferencí, které se zúčastnil náměstek primátora pan Rychnovský, zástupkyně ombudsmana paní Seitlová, zástupkyně EFZ firmy Audacio paní Břečková a zástupce EFZ firmy Zetor pan Kruksa. Záštitu nad značkou Ethnic Friendly zaměstnavatel přijal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a primátor města Brna Roman Onderka.

Děkujeme všem zúčastněným na tiskové konferenci za podporu propagace.

Děkujeme Evropské komisi a kampani Pro rozmanitost Proti diskriminaci za prostředky na propagaci.

Veletrhům Brno, a. s. za vzájemnou spolupráci při realizaci propagace na stánku

Ethnic Friendly zaměstnavatelům za šíření dobrého jména Ethnic Friendly zaměstnavatel.